فروردین ۲۷, ۱۳۹۹ ۱۰:۳۸ Asia/Dushanbe
  • شکایت ساکنان مناطق مختلف تاجیکستان ازجیره بندی برق

 ساکنان مناظق مختلف تاجیکستان ازاعمال محدودیت انتقال  برق شکایت می کنند که مسولان این موضوع را به ترمیم خطوط برق مرتبط می دانند.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل ازسامانه آسیا پلوس، ساکنان مناطق شمال، جنوب ومرکزتاجیکستان ازآغازجیره بندی برق شکایت می کنند که چند روزاست بدون اطلاع رسانی قبلی به مشترکان اعمال شده است.

ساکنان نواحی ولایت سغد اعلام کرده اند که انتقال برق به خانه های آنان ازساعت 23 شب تا 5 صبح قطع می شود.

چنانچه در15 روستای بزرگ ناحیه پنجکند در ولایت سغد ازساعت 8 صبح تا  ساعت 20 شب انتقال برق متوقف می شود.

درناحیه تورسون زاده درغرب تاجیکستان نیز10 روزاست که انتقال برق طی ساعات روزانه و شبانه قطع می شود.

توره حاتم اف مدیرشرکت انتقال برق ولایت سغد می گوید که به دلیل ترمیم خطوط انتقال برق فشارقوی به منظورآماده سازی پمپمهای آب کشی بخش کشاورزی درشمال تاجیکستان این وضع پیش آمده است.

ناظر یادگاری سخنگوی شرکت دولتی برق تاجیک نیزگفته است که دلیل عمده قطعی برق ترمیم خطوط انتقال برق فشارقوی می باشد که باید برای فعالیت درفصل بهارآمده شود. درتاجیکستان پس ازبیست سال محدودیت انتقال برق به بخشهای خاناگی وصنعتی ازسال 2018 جیره بندی برق به پایان رسیده بود که دربهارسال جاری ازسرگرفته شد.

کلیدواژه