خرداد ۰۴, ۱۳۹۹ ۱۹:۰۴ Asia/Dushanbe

همکارمان خلیلی در گزارش ویژه نگاهی دارد به موضوع عید فطر در شرایط کرونایی در تاجیکستان که با هم می شنویم.

کلیدواژه

کامنت