خرداد ۰۶, ۱۳۹۹ ۱۸:۳۶ Asia/Dushanbe
  • 16 پیشنهاد زائراف برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان

رییس حزب مخالف سوسیال دموکرات تاجیکستان برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری این کشور 16 پیشنهاد ارائه کرد.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از صفحه رحمت‌الله زائراف در فیسبوک، وی در این طرح که به رییس جمهوری و رییسان هر دو مجلس نمایندگان و ملی تاجیکستان ارسال کرده خواستار اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری این کشور شده است.

پیشنهادهای زائراف مواردی همچون تدوین فهرست تمامی واجدان شرایط رای دادن، مشخص کردن تعداد دقیق کارگران مهاجر تاجیک در روسیه و فراهم سازی مشارکت آنان، اعطای حق پیشنهاد نامزد انتخابات ریاست جمهوری به کارگران مهاجر، راه اندازی الکترونیکی شمارش آرا، صدور مجوز حضور نمایندگان نامزدها در همه حوزه‌های رای گیری، برگزاری همه پرسی برای اصلاح قانون انتخابات 90 روز قبل از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان را شامل می شود.

انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان در ماه نوامبر امسال برگزار می‌گردد.

در محافال کارشناسی تاجیکستان و منطقه این پرسش مطرح است که در این دور از انتخابات شخص امام علی رحمان که در همه  انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان از سال 1994 شرکت کرده و پیروز شده است، بار دیگر نامزد خواهد شد یا پسرش رستم امام علی شهردار دوشنبه و رییس مجلس ملی تاجیکستان جانشین پدر خواهد شد.

کلیدواژه