خرداد ۰۷, ۱۳۹۹ ۲۲:۲۵ Asia/Dushanbe
  • پرداخت کمک هزینه معیشتی به خانواده های کم برخوردار در تاجیکستان

دولت تاجیکستان چگونگی تعیین و پرداخت کمک هزینه معیشتی را در کشور تصویب کرد.

براساس این مصوبه  از اول ژوئیه امسال به خانواده های فقیرو کم برخوردار در مناطق مختلف کمک هزینه معیشتی پرداخت می شود.

به گزارش رادیو برون مرزی صدای خراسان ، در منطقه ختلان ،نواحی وخش ، ووز ، دنغره ، دوستی ، کاشانیان، ناصر خسرو ، میر سیدعلی همدونی ، قبادیان، خراسان ، جیحون و عبدالرحمن جامی؛ در منطقه سغد ، ناحیه های اشت ، مستچاه ، جبار رسولوف ، بابا با جان غفور اف ، دواشتیچ و اسپیتامن ، گلستان ، اسفره و استقلال  ،در منطقه  بدخشان ورزاب ، وحدت ، راغون و تورسونزاده؛و همه مناطق شهر دوشنبه شامل اجرای این قانون می شوند.

مبلغ سالانه  کمک هزینه معیشتی برای هر خانواده کم درآمد 464 سامانی است که هر ماه 116 سامانی  به حساب خانواده های کم بضاعت در شعبه های امانت بانک  واریزمی شود.
شهروندان تاجیکستان  که خود را شامل این قانون هستند می توانند  به ادرات اجتماعی ،مسکن محل زندگی خود مراجعه کنند.

براساس این مصوبه به شهروندان سالخورده که در شرایط دشوار زندگی می کنند کمک هزینه معیشتی پرداخت خواهد شد.

همچنین اولویت پرداخت به خانواده هایی است که از یک یا چند معلول نگهداری می کنند. 

 

کلیدواژه

کامنت