خرداد ۰۹, ۱۳۹۹ ۱۹:۳۶ Asia/Dushanbe
  • ارزیابی انتخابات پارلمانی تاجیکستان ازسوی سازمان امنیت وهمکاری اروپا

دفترنمایندگی شورای حقوق بشرسازمان امنیت وهمکاری اروپا درباره انتخابات پارلمانی تاجیکستان اعلام نظر کرد.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل ازسامانه تاجیکته، دربیانیه این نهاد تاکید شده است که رای دهندگان تاجیکستان شرایط مطلوبی برای انتخاب داوطلب مورد نظرنداشتند.

در این بیانیه امده است،به این دلیل که انتخابات پارلمانی با کنترل شدید حکومت برگزارشدوبه احزاب و گروههای مخالف فرصت مشارکت داده نشد.

از دیدگاه دفتر نمایندگی شورای حقوق بشرسازمان امنیت وهمکاری اروپا حتی داوطلبان سایراحزاب وافراد مستقل هم باید وفاداری خود را به حزب حاکم خلق دموکراتیک تاجیکستان ثابت می کردندازاین روهیچ یک ازاحزاب سیاسی تاجیکستان به غیرازحزب مخالف سوسیال دموکرات درزمان برگزاری انتخابات پارلمانی این کشورنتوانستند ازسیاستهای حکومت انتقاد کنند.

دفترنمایندگی شورای حقوق بشرسازمان امنیت وهمکاری اروپا ارزیابی خودراازانتخابات پارلمانی تاجیکستان حدود سه ماه پس ازبرگزاری این انتخابات اعلام کرد.

انتخابات پارلمانی تاجیکستان اول مارس برگزار شد.

کلیدواژه

کامنت