خرداد ۱۱, ۱۳۹۹ ۱۸:۵۹ Asia/Dushanbe
  • ساخت بیمارستانهای جدید در تمامی مراکز ولایات و نواحی تاجیکستان

رییس جمهوری تاجیکستان دستور ساخت بیمارستانهای جدید ویژه مریض های سرایتی درتمامی مراکز ولایات و نواحی این کشور تا اول ماه سپتامبرسال 2021 را صادرکرد.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل ازخبرگزاری دولتی خاور، امام علی رحمان با امضای این دستور، فعالان بخش خصوصی تاجیکستان را موظف کرده است که تا جشن 30 امین سالگرد استقلالل این کشوردرتمامی مراکزولایات ونواحی بیمارستانهای جدید ویژه مریض های سرایتی بسازند.

همچنین ستاد مبارزه به بیماری ویروس کرونا در تاجیکستاتن موظف شده است که برای جلوگیری ازگسترش این بیماری با اندیشیدن تدبیرهای فوری ازنتایج فعالیتهای انجام شده به رییس جمهوری این کشورگزارش ارایه کند.

براساس این دستور، وزارت تندرستی تاجیکستان نیزبا همکاری مقامات حکومتی درتمامی شهرها و ولایت این کشورموظف شده است که با تجهیزمراکزدرمانی با دستگاههای جدید تشخیص ویروس کرونا، علاوه کردن تختها، تبدیل برخی ازساختمانها به بیمارستانهای موقت ،زمینه پذیرش به موقع ودرمان افراد مشکوک به ویروس کرونا را فراهم سازد.

کلیدواژه

کامنت