خرداد ۱۴, ۱۳۹۹ ۲۱:۳۹ Asia/Dushanbe
  • سفردوباره نماینگان سازمان بهداشت جهانی به تاجیکستان

کارشناسان سازمان بهداشت جهانی دوباره به تاجیکستان سفر می کنند.

به گزارش رادیوتاجیکی صدای خراسان به نقل ازسامانه اسپوتنیک، آلیک استراژینکو عضوگروه اعزامی سازمان جهانی بهداشت به تاجیکستان با اعلام این مطلب گفت:برای بررسی اقدامات مقامات تاجیکستان درمبارزه با کرونا به این کشورسفرخواهند کرد.

وی درمورد سخنان جمال الدین عبدالله زاده وزیرتندرستی تاجیکستان که مدعی است مرحله شیوع کرونا دراین کشورپشت سرگذاشته شده گفت: این اظهار نظرها درمورد کنترل بیماری کرونا در تاجیکستان بسیار زود است. 

ازنظراین کارمند سازمان بهداشت جهانی مقامات تندرستی این کشورباید به صورت منظم اوضاع بیماری را رصد کنند ومراقب اوضاع باشند

 آلیک استراژینکو عضوگروه اعزامی سازمان جهانی بهداشت به تاجیکستان افزود: با کم شدن تعداد مبتلایان به کرونا درتاجیکستان محدودیتهای اعمال شده در این کشورنباید کاهش یابد.

 مقامات سازمان بهداشت جهانی معتقدند که یکی ازعوامل مهم گسترش کرونا درتاجیکستان ورود مبتلایان به این بیماری از کشورهای دیگر به تاجیکستان بوده است.

کلیدواژه

کامنت