خرداد ۲۷, ۱۳۹۹ ۰۹:۳۶ Asia/Dushanbe
  • ادامه تغییرات کادری در تاجیکستان

رییس جمهورتاجیکستان دراحکامی چند معاون وزیر منصوب کرد.

به گزارش رادیو برون مرزی صدای خراسان رئیس جمهور تاجیکستان دراحکامی سعیدنخش رحمانزاده وغفور محسن زاده رابه ترتیب به سمتهای معاون وزیر کارهای داخله و معاون اول وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان منصوب کرد.

امام علی رحمان همچنینسعیده عمرزاده عزیز آدینه زاده و میرهم‌الدّین کمال‌زاده رانیز از معاونتهای وزارت تندرستی برکنار و ثمر‌الدّین علیزاده و زلفیه عبد الصمد زاده را به عنوان جانشین انها اعلام کرد.

رئیس جمهور تاجیکستان  محمدشریف باباشاه زاده و سیرم بقازاده را نیزازسمت های معاون اول و معاون رئیس کمیته رادیوو تلویزیون برکنارکرد و بجای انها صبح‌الدّین شمس‌الدّین زاده ودل‌افروز رستم زاده مشغول بکار شدند.

 

کلیدواژه