تیر ۱۶, ۱۳۹۹ ۱۷:۰۳ Asia/Dushanbe
  • تولیدمحصولات صنعتی درمناطق تاجیکستان

در مناطق تاجیکستان انواع محصولات صنعتی تولید می شود.

به گزارش رادیو برون مرزی صدای خراسان به نقل از اوستا از ابتدای امسال  تاکنون سرانه تولیدمحصولات  صنعتی در منطقه سغد 2 هزار سامانی ،در منطقه ختلان 966 سامانی و در شهر دوشنبه 1200هزار سامانی بوده است.

همچنین از ژانویه تا می سال جاری51درصد ازکالاهای صنعتی تاجیکستان درمنطقه سغد،30درصددرمنطقه ختلان،4درصددرشهردوشنبه ،14درصددرمناطق مرکزی کشورو1 درصددر منطقه بدخشان تولید شده است.

کلیدواژه

کامنت