مرداد ۱۴, ۱۳۹۹ ۱۸:۴۷ Asia/Dushanbe
  • فرمان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان تاجیکستان امضا شد

رییس جمهوری تاجیکستان فرمان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان این کشور از اول ماه سپتامبر را امضا کرد.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان، بر اساس فرمان روز سه شنبه امام‌علی رحمان میزان حقوق و دستمزد تمامی کارمندان دولت از جمله بخش‌های اقتصادی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، فرهنگ و ورزش و بازنشستگان 15 درصد افزایش خواهد یافت.

در بخش دیگری از این فرمان تاکید شده است که میزان حقوق ماهانه کارمندان دولت در مناطق روستایی تاجیکستان برای دارندگان رتبه های اول تا چهارم 620 سامانی تعیین شده است.

این شاخص برای افرادی که دارای رتبه‌های پنجم تا هفتم می باشند 690 سامانی خواهد بود.

همچنین میزان حقوق و دستمزد کارمندان نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی، دادستانی و دادگاه‌ها 10 درصد افزایش می یابد.

در این فرمان تاکید شده است که با افزایش 15 درصدی حقوق بازنشستگی در تاجیکستان حداقل این دستمزد در ماه 207 سامانی و حداکثر آن نیز 978 سامانی خواهد بود.

کلیدواژه