شهریور ۲۲, ۱۳۹۹ ۱۸:۴۶ Asia/Dushanbe
  • پیش‌بینی افزایش 236 هزار نفری جمعیت تاجیکستان تا اوایل سال 2021

آژانس دولتی آمار تاجیکستان پیش بینی کرده است که در اوائل سال 2021 جمعیت این کشور به 9 میلیون و 688 هزار نفر خواهد رسید.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از سامانه آسیا پلوس، در حال حاضر جمعیت تاجیکستان 9 میلیون و 452 هزار نفر اعلام شده است که با میانگین رشد بیش از 2.5 درصدی در سال در اوایل سال 2021 به 9 میلیون و 688 هزار نفر خواهد رسید.

بنا بر این گزارش در 29 سال اخیر جمعیت تاجیکستان 3.8 میلیون نفر افزایش یافته و از 5 میلیون و 400 هزار نفر در سال 1990 به 9 میلیون و 452 هزار نفر در سال 2020 رسیده است.

به منظور برنامه ریزی برای مشخص کردن جمعیت تاجیکستان در روزهای یکم تا پنجم اکتبر در کشور سرشماری جمعیت و مسکن برگزار می گردد.

در این برنامه از دو روش اینترنتی و حضوری برای مشخص کردن جمعیت این کشور استفاده خواهد شد.

قبلا آژانس دولتی آمار تاجیکستان رسیدن جمعیت کشور به 10 میلیون نفر را برای سال 2023 پیش بینی کرده بود که به نظر می‌رسد این اتفاق زودتر خواهد افتاد.

تاجیکستان با رشد سالانه 2.5 درصد جمعیتش در قلمرو جامعه همسود و آسیای مرکزی جایگاه نخست را در اختیار دارد.

کلیدواژه