شهریور ۳۰, ۱۳۹۹ ۱۰:۲۲ Asia/Dushanbe
  • نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان چه قدر هزینه می کنند؟

برنامه تبلیغات برنامه های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری در تاجیکستان در حالی آغاز شده است که مسوولان درباره هزینه مالی احزاب سیاسی در این مرحله کمتر اظهار نظر می کنند.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از سامانه تاپ تی جی، تنها نمایندگان حزب کمونیست تاجیکستان گفته اند که برای تبلیغات برنامه انتخاباتی معراج عبدالله اف رییس و نامزد این حزب 40 هزار سامانی هزینه خواهد شد.

حزب کشاورزی تاجیکستان برای برنامه تبلیغاتی رستم لطیف زاده رییس و نامزد این حزب 15 هزار عدد شعارنوشته و اوراق تبلیغاتی منتشر کرده است و نشریه این حزب نیز با شمارگان 40 هزار نسخه منتشر خواهد شد.

رستم رحمت زاده  رییس و نامزد حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان گفته است که برای تبلیغات به قدر کافی منابع مالی در اختیار دارد.

نامزدها همچنین از40  دقیقه زمانی که تلویزیون دولتی تاجیکستان برای معرفی برنامه های انتخاباتی آنان اختصاص داده است استفاده خوهند کرد.

از سوی دیگر به غیر از حزب خلقی دموکراتی بقیه احزاب سیاسی در این کشور سامانه اینترنتی ندارند.

همچنین گسترش ویروس کرونا دیدار مستقیم  نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان با مردم و توضیح برنامه های انتخاباتی نامزدها را به شدت محدود کرده است.

انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان یازدهم اکتبر برگزار می شود.

کلیدواژه

کامنت