شهریور ۳۰, ۱۳۹۹ ۱۹:۰۸ Asia/Dushanbe
  • موانع اداری، فساد مالی و نظام مالیاتی غیرشفاف ، مشکل سرمایه گذاری در تاجیکستان 

وزرات خارجه آمریکا وجود موانع اداری، فساد مالی و رشوه خواری، تخقیق و تفحص زیاد و نظام مالیاتی غیرشفاف را از مشکلات سرمایه گذاری خارجی در تاجیکستان عنوان کرد.

 به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از سامانه تاپ تی جی، وزرات خارجه آمریکا درگزارش تازه خود تحت عنوان شرایط سرمایه گذاری در تاجیکستان درسال 2020 این کشوررا برای فعالیتهای اقتصادی و تجاری نامناسب معرفی کرده است.
موانع مختلف هنگام دریافت مجوز فعالیت، وجود فساد مالی و شوه خواری، مالیات سنگین، نبود استقلال دادگاهها و تحقیق و تفحص نهادهای نظارتی ازدیدگاه وزرات خارجه آمریکا ازمشکلات سرمایه گذارن خارجی در تاجیکستان می باشد.

هر چند که رییس جمهوری این کشور تلاش می کند که با فراهم کردن شرایط مساعد برای سرمایه گذاری شرکتهای خارجی در اقتصاد تاجیکستان به منظور تامین رشد این جمهوری مساعدت  کند، موانع مختلف اداری هنوز هم موجب خودداری سرمایه گذارن خارجی از ورود به تاجیکستان می گردد. حتی درموردهای بروز اختلاف میان شرکتهای خارجی با طرفهای تاجیکستانی دادگاههای این کشور که در ظاهرخود را مستقل می دانند، همواره به نفع ادارات دولتی حکم صادر می کنند که بیانگر نبود استقلال عمل در نظام قضایی این کشورمی باشد.

کلیدواژه

کامنت