مهر ۰۲, ۱۳۹۹ ۲۲:۲۰ Asia/Dushanbe
  • فرمان جدید رییس جمهوری تاجیکستان برای مبارزه با فساد

رییس جمهوری تاجیکستان فرمان تغییر مدیریت آژانس دولتی مبارزه با فساد مالی این کشور در هر سه سال را امضا کرد.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از سامانه اسپوتنیک، بر اساس فرمان امام علی رحمان اکنون هر سه سال رییس، مدیران و معاونان آژانس دولتی  مبارزه با فساد مالی تاجیکستان تغییر می کنند.

 هدف از این اقدام جلوگیری از فساد مالی و سوءاستفاده مدیران از موقعیت شغلی خویش عنوان شده است. 

در این فرمان تاکید شده است که هنگام تغییر رییس، مدیران و معاونان آژانس دولتی مبارزه با فساد مالی تاجیکستان این افراد حق اعتراض یا اظهار نظر نخواهند داشت و نیز آنان می‌توانند جایگزین یکدیگر شوند.

ملاک مهم در این تغییرات عملکرد شفاف افراد و برخورد بدون غرض آنان با پرونده های مربوط به فساد مالی خواهد بود.

آژانس دولتی مبارزه با فساد مالی تاجیکستان در سال 2007 با هدف مبارزه با فساد مالی و رشوه خواری با فرمان امام علی رحمان تاسیس شد.

کلیدواژه

کامنت