مهر ۲۶, ۱۳۹۹ ۲۳:۲۰ Asia/Dushanbe

ساخت نیروگاه برق آبی راغون تاجیکستان که بزرگترین پروژه انرژی در منطقه آسیای مرکزی است همچنان ادامه دارد.

کلیدواژه