آبان ۰۵, ۱۳۹۹ ۲۰:۵۸ Asia/Dushanbe

در پی وقوع تنش مرزی اخیر میان تاجیکستان و قرقیزستان همکارمان خلیلی در گزارش ویژه خود از چشم انداز دیپلماسی و نقش آن در پیشگیری از این گونه رویدادها به این موضوع پرداخته است.

 

 

کلیدواژه

کامنت