آبان ۰۸, ۱۳۹۹ ۱۹:۵۹ Asia/Dushanbe

همکارمان خلیلی در گزارشی ویژه به بررسی موضوع مشکلات خدمت سربازی در تاجیکستان پرداخته است که با هم می شنویم.

کلیدواژه

کامنت