آبان ۱۸, ۱۳۹۹ ۱۹:۴۰ Asia/Dushanbe
  • نامه آموزگاران زبان تاجیکی مدارس سمرقند به شوکت میرضیایف

تعدادی از معلمان زبان تاجیکی مدارس شهرسمرقند با ارسال نامه ای به شوکت میرضیایف رییس جمهوری ازبکستان از کاهش تدریس این زبان در این کشور ابرازنگرانی کرده اند.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از سامانه فرج، دراین نامه تاکید شده است که ساعت تدریس زبان تاجیکی در مدارس مناطق تاجیک نشین ازبکستان 10 ساعت درهفته می باشد.

 این درحالی است که تدریس زبان ازبکی وزبانهای خارجی 33 ساعت درهفته است.

دراین نامه همچنین ازکاهش تعداد مهد کودکها برای فرزندان تاجیکان مقیم ولایت سمرقند ابرازنگرانی شده است.

نویسندگان این نامه از رییس جمهوری ازبکستان درخواست کرده اند که برای تاسیس شبکه مستقل تلویزیونی درازبکستان به زبان تاجیکی مساعدت کند.

ازسوی دیگر به شوکت میرضیایف پیشنهاد شده است که موضوع  پخش برنامه های زنده به زبان تاجیکی از طریق شبکه های رادیوو تلویزیونی ازبکستان را مورد بررسی قراردهد.

پیشنهاد دیگر معلمان زبان تاجیکی مدارس سمرقند به شوکت میرضیایف این است که به دلیل گسترش ویروس کرونا و محدودیت حضور دانش آموزان  تدریس ازطریق تلویزیون و فضای مجازی راه اندازی شود.

کلیدواژه