بهمن ۱۲, ۱۳۹۹ ۱۵:۴۴ Asia/Dushanbe
  • انتشار کتاب “زبان دولت سامانیان”در شهر دوشنبه

کتاب “زبان دولت سامانیان” در دوشنبه منتشر شد.

به گزارش رادیو برون مرزی تاجیک صدای خراسان رضوی به نقل از یکی از سامانه های اسیای میانه ،این کتاب اثرحسن سلطان شاعر و دانشمند تاجیک، عضو آکادمی ملی علوم تاجیکستان وعلوم طبیعی فدراسیون روسیه است که پیش از این در اروپا منتشر شده بود.

در این کتاب روزگارحکومت سامانیان (875-999) به عنوان روشن ترین فصل از تاریخ سیاسی و فرهنگی مردم تاجیک بررسی شده است.

همچنین در این کتاب تاکید شده  که زبان تاجیکی در قلمرو دولت سامانیان به لطف سیاست فرهنگی و دور اندیشی امیران این سلسله به عنوان عامل اتحاد و همبستگی ملی توسعه یافت.

به گفته نویسنده کتاب، سامانیان با احترام به زبان مادری نه تنها روح تازه ای به چهره زبان و ملت باستان دمیدند، بلکه از طریق  سیاست فرهنگی خردمندانه و دوراندیشانه برای رسمیت بخشیدن به رسوم و آداب و رسوم کهن اجداد باستان نیز تلاش کردند.

کلیدواژه