بهمن ۳۰, ۱۳۹۹ ۱۰:۵۵ Asia/Dushanbe
  • ضرورت تقویت توان اقتصادی تاجیکستان

وزیرصنایع و فناوریهای نوین تاجیکستان برتقویت بیش از پیش صنعت کشور برای افزایش صادرات تاکید کرد.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل ازسامانه وزارت صنایع و فناوریهای نوین تاجیکستان،شیرعلی کبیرگفت:دربخش بافندگی قرقیزستان 150 هزارنیروی کارفعالیت می کنندکه این کشوردربخش بافندگی بسیارپیشرفته ترازتاجیکستان است.

وی معتقد است کارخانه های صنعتی تاجیکستان ازتوان افزایش صادرات محصولات صنعتی برخوردارند که باید این ظرفیت استفاده شود.

وزیرصنایع و فناوریهای نوین تاجیکستان گفت: سال گذشته حدود 87 هزارتن آلومینیوم، 191 هزارتن انواع سنگ های معدنی ، 100 هزارتن پنبه و1 میلیون و300 هزارتن سیمان به ارزش1 میلیارد و400 میلیون دلارصادر شدکه سهم بخش صنایع از این میزان 1 میلیارد و200 میلیون دلاربود.

وی همچنین افزود:سال گذشته 5 میلیون و600 هزارتن سیمان نیزدر کشورتولیدکه 1میلیون و300هزارتن ازاین محصول ساختمانی به ازبکستان وافغانستان صادرشد.

بیشتر بخوانید:

کلیدواژه