اسفند ۱۸, ۱۳۹۹ ۱۶:۱۷ Asia/Dushanbe

8 مارس روز جهانی زن در تاجیکستان نیز به عنوان روز مادر و زن تجلیل می شود.

به این مناسبت نماهنگ مادر را با صدای استاد دولتمند خالف به همه مادران فداکار به خصوص مادران تاجیک تقدیم می کنیم.