فروردین ۲۶, ۱۴۰۰ ۱۹:۰۲ Asia/Dushanbe

همکارمان خلیلی به بررسی موضوع، مالیات گران و مشکلات بخش خصوصی و تولیدکنندگان در تاجیکستان، پرداخته است که می شنوید.

کلیدواژه