آذر ۲۷, ۱۳۹۵ ۲۰:۳۹ Asia/Dushanbe

اگرچه بسیاری از مدرسه ها در تاجیکستان بازسازی شده و از امکانات امروزی برخوردار شده اند اما مشکل بی‌برقی سبب شده است تا استفاده از این امکانات از جمله رایانه‌ها، در عمل غیر ممکن شود.

این موضوعی است که همکارمان خلیلی در گزارش ویژه خود به آن پرداخته است.

کلیدواژه

کامنت