فروردین ۰۵, ۱۳۹۹ ۱۲:۰۳ Asia/Dushanbe
  •  آمریکا متهم به تولید ویروس کروناست هیچ اعتمادی به کمک آمریکا نداریم

سخن‌نگاشت: آمریکا متهم به تولید ویروس کروناست هیچ اعتمادی به کمک آمریکا نداریم

Image Caption

 

کلیدواژه