فروردین ۲۸, ۱۴۰۰ ۰۹:۲۳ Asia/Dushanbe

اگر بتوانید از نقطه A تا B نفس تان را حبس کنید ریه هایتان "سالم"، اگر سه ضلع را حبس کردید "عالی" و اگر 4 ضلع را حبس کردید، ریه هایتان "خیلی سالم" هستند.

کلیدواژه