دی ۱۸, ۱۳۹۸ ۰۹:۴۹ Asia/Dushanbe
  • محدودیتهای شغلی برای کارگران مهاجر در روسیه

حکومت روسیه محدودیتهایی را برای فعالیت کارگان مهاجرخارجی در این کشور از ابتدای سال جاری 2020 اعمال کرده است.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از سامانه اسپوتنیک، براساس اعلام حکومت روسیه فعالیت کارگران مهاجر خارجی در برخی از مشاغل دراین کشور از آغاز سال 2020 ممنوع  و در تعدادی از حرفه ها محدود شده است.

اکنون فعالیت کارگران مهاجر خارجی از جمله تاجیکها دربخشهای ساختمان سازی، کشاورزی، حمل و نقل و تجارت کاهش داده شده است.

در این مصوبه تاکید شده است اکنون کارگران مهاجرخارجی نمی توانند بیرون از مراکز تجاری، داروخانه ها و فروشگاههای موقت فعالیت کنند. تعداد این افراد در فروشگاههای زنجیره ای نیز نباید از15 درصد بیشتر باشد. در بخش ورزش نیزسهم این افراد به 25 درصد کاهش یافته است. اما در بخش ساختمان سازی سهم کارگران مهاجرخارجی 80 درصد را تشکیل خواهد داد. دراین مورد ولایت های مسکو، امور و بوریاتستان استثنا شده اند.

گفته می شود دربخش کشاورزی روسیه سهم کارگان مهاجرخارجی 50 درصد خواهد بود.

 

کلیدواژه

کامنت