خرداد ۱۳, ۱۳۹۹ ۱۰:۴۴ Asia/Dushanbe

دولت آمریکا زره پوش ها را در شهرهایی که اعتراضات شدید است، مستقر کرده است و پلیس به معترضین مسالمت آمیز آتش می گشاید.

دولت آمریکا زره پوش ها را در شهرهایی که اعتراضات شدید است، مستقر کرده است و پلیس به معترضین مسالمت آمیز آتش می گشاید.

این است وضعیت "مهد دموکراسی و حقوق بشر"!!

 

کلیدواژه

کامنت