خرداد ۱۳, ۱۳۹۹ ۱۲:۴۱ Asia/Dushanbe

اعتراضات درامریکا به حدی شدت یافته که ترامپ مجبور شد به پناهگاه کاخ سفید فرار کند.

شدید ترین اعتراضات امریکا را فرا گرفته به حدی که ترامپ به پناهگاه کاخ سفید فرار کرد.

کلیدواژه

کامنت