مرداد ۲۹, ۱۳۹۹ ۲۱:۵۰ Asia/Dushanbe

جمع شدن گاز متان حاصل از تجزیه در لاشه یک نهنگ عنبر، موجب انفجاراین لاشه شد.

کلیدواژه