مهر ۲۱, ۱۳۹۹ ۲۰:۴۰ Asia/Dushanbe

همکارمان خلیلی در گزارش ویژه ای موضوع واکنش نمایندگان مجلس افغانستان به موضوع بیگانه خواندن زبان فارسی در این کشور پرداخته است که می شنوید.

 

 

کلیدواژه