مهر ۲۴, ۱۳۹۹ ۱۷:۵۲ Asia/Dushanbe

هیات مذاکره کننده دولت افغانستان برای ادامه مداکرات صلح با طالبان توافق کردند.

همکارمان برهانی در گزارشی ویژه به این موضوع پرداخته است که می شنوید:

کلیدواژه