آبان ۰۴, ۱۳۹۹ ۱۸:۲۳ Asia/Dushanbe

همکارمان خلیلی به بررسی موضوع نمایش دموکراسی امریکایی از سوی ترامپ و بایدن در دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری امریکا" پرداخته است که می شنوید.

کلیدواژه

کامنت