دی ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۴:۳۶ Asia/Dushanbe

فروشگاه های مختلف در واشنگتن برای در امان ماندن از درگیری های احتمالی تظاهرات هواداران ترامپ مقابل مغازه های خود چوب نصب کردند.