دی ۱۸, ۱۳۹۹ ۱۰:۳۶ Asia/Dushanbe
  • شورش هواداران ترامپ درواشنگتن و حمله انها به ساختمان کنگره چند کشته و زخمی به جا گذاشت
    شورش هواداران ترامپ درواشنگتن و حمله انها به ساختمان کنگره چند کشته و زخمی به جا گذاشت