دی ۲۳, ۱۳۹۹ ۲۲:۱۵ Asia/Dushanbe

نیرو‌های کمکی از اداره‌های پلیس سراسر آمریکا گرفته تا گارد ملی، با هدف برقراری امنیت مراسم سوگند بایدن در 20 ژانویه به واشنگتن رسیده اند.