اسفند ۰۷, ۱۳۹۹ ۲۲:۳۳ Asia/Dushanbe

در استرالیا مردم محلی گوسفندی وحشی را یافتند که 34 کیلوگرم پشم داشت اما به شدت ضعیف شده بود.

ساکنان نام این گوسفند را باراک گذاشته اند.

باراک که پشم های فراوانش جلو دید او را گرفته بود و نمی توانست درست ببیند و غذا بخورد به دلیل ضعف و لاغری به مرکز نگهداری حیوانات منتقل شده است.