اسفند ۱۵, ۱۳۹۹ ۲۲:۱۳ Asia/Dushanbe

برخی از منابع خبری با انتشار فیلمی آذرخشی قدرتمند را در شهر استانبول گزارش کردند که با صدای بلندش شهروندان را ترساند.