اسفند ۱۹, ۱۳۹۹ ۱۱:۲۶ Asia/Dushanbe

فناوری نوینی وارد عرصه هواپیما سازی شده است که با استفاده از آن دیگر هیچ فردی در هیچ سانحه هوایی کشته نخواهد شد.

کلیدواژه