فروردین ۱۴, ۱۴۰۰ ۱۴:۳۱ Asia/Dushanbe

درپی افزایش فشارها بر دولت آمریکا درخصوص اوضاع اسف‌بار کمپ‌های نگه‌داری پناهجویان، دو خبرنگار اجازه یافتند از یک مرکز در تگزاس بازدید کنند.