ارمغان موسیقی کاری است از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این گفتار تلاش می کنیم بهترین و زیباترین موسیقی های تاجیکی و ایرانی را پیشکش شما کنیم.

 

آذر ۲۳, ۱۳۹۹ ۱۲:۵۹ Asia/Dushanbe