در  برنامه " اقتصاد تاجیکستان" به مسایل اقتصادی تاجیکستان در یک هفته اخیر پرداخته می شود.

 

تیر ۲۴, ۱۳۹۵ ۱۲:۵۸ Asia/Dushanbe