در برنامه " ایران امروز" تلاش می کنیم بر اساس آمارهای بین المللی به جایگاه های برتر ایران در حوزه های مختلف از جمله ذخایر طبیعی، علمی، گردشگری، فناوری و ورزشی و ... بپردازیم.

شهریور ۱۹, ۱۳۹۹ ۱۴:۳۴ Asia/Dushanbe