در برنامه "تاجیکستان در هفته ای که گذشت" به بررسی مهمترین تحولات هفتگی تاجیکستان پرداخته می شود.

تیر ۲۴, ۱۳۹۵ ۱۲:۵۹ Asia/Dushanbe