"جریان شوم" کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان است که به بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی می پردازد.

اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۸ ۱۰:۵۶ Asia/Dushanbe