در سری برنامه های "حکایات آیه ها"  قصد داریم شما را با شان نزول آیاتی از قرآن مجید که به مناسبت های گوناگون و حوادثی که در طول مدت بعثت پیامبر گرامی اسلام (ص) به وقوع پیوسته است، آشنا کنیم.

 

شهریور ۲۶, ۱۳۹۹ ۱۳:۱۰ Asia/Dushanbe