"خانواده سالم" برنامه ای است که جمعه ها از بخش شامگاهی تقدیم شما خانواده های خوب می شود. این گفتار قصد دارد هرهفته خصوصیات خانواده سالم را از منظر دین مبین اسلام بیان کند.

 

شهریور ۲۵, ۱۳۹۵ ۱۰:۰۷ Asia/Dushanbe