در برنامه " راهی به سوی نور" به بررسی و تفسیر آسان و روان آیات قرآن کریم پرداخته می شود.

تیر ۲۴, ۱۳۹۵ ۱۱:۳۷ Asia/Dushanbe