در برنامه " راه رستگاری" تلاش می کنیم درباره جنبه های مختلف اعتقادی، عبادی، اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی جامعه بشری در پرتوی آموزه های الهی مطلب هایی را برای شما شنوندگان عزیز " صدای خراسان" بیان کنیم.

تیر ۲۴, ۱۳۹۵ ۱۱:۴۲ Asia/Dushanbe