در برنامه روزنه به رویدادهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی روز پرداخته می شود.

تیر ۲۴, ۱۳۹۵ ۱۳:۱۲ Asia/Dushanbe