"زنان قرآنی" سلسله برنامه ای است از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان . قصد داریم در این گفتارها درباره زن و موقعیت والای او در دین مقدس اسلام صحبت کنیم.

 

اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۸ ۱۱:۱۷ Asia/Dushanbe